Neutra Koalescensudskillere

Klasse 1 koalescensudskillere anvendes, hvor der forekommer emulgeret olie i spildevandet.En koalescensudskiller er en klasse I udskiller, som anvendes på steder, hvor der stilles høje krav til spildevandet. F.eks. i tilfælde hvor spildevandet ledes direkte til recipient, eller hvor der er tale om mekanisk emulgerede olier som følge af eksempelvis højtryksrensning og sæber.

Lang levetid og stor holdbarhed

Neutra koalescensudskillere er udført i helstøbt armeret beton af meget høj kvalitet, hvilket giver dem en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. På grund af betonbeholderens egenvægt er de opdriftsikrede i sig selv, hvilket betyder, at yderligere forankring er unødvendigt. Tillige klarer koalescensudskillere både tungt jordtryk og trafikbelastning til klasse D (40 ton).

Alle Neutra koalescensudskillere fra Inja Miljøteknik er forsynet med automatisk flydelukke og koalescensfilter, der lukker af for afløbet, når den maksimale olieopsamlingsvolumen er nået. Dermed sker der ikke udslip til det omkringliggende miljø.

En koalescensudskiller er typisk forsynet med et koalescensfilterelement, som samler små emulgerede oliedråber til store dråber, således at de får nok opdrift til at overvinde overfladespændingen og kan stige til toppen i udskilleren.

Neutra koalescensudskillere er udformet efter forskrifterne i den europæiske standard EN 858-2, der forskriver, at der skal etableres en koalescensudskiller, hvis overfladevandet udledes til en recipient eller nedsives. Desuden er der højere udledningskrav til koalescensudskillere, der ved test maksimalt må udlede 5 mg/l, mens en almindelig olie- og benzinudskiller klasse 2 må udlede 100 mg/l ved test.

Du kan læse meget mere om vores koalescensudskillere og deres egenskaber herunder, eller du kan kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning. Kontakt os på tlf. 6261 7615 eller info@inja.dk.
NeutraStar udskillere

Klasse I udskiller, som er en del af et koalescensudskilleranlæg, hvor der skal placeres et sandfang foran udskilleren.

LÆS MERE


NeutraCom udskillere

Klasse I udskiller med integreret sandfang og mulighed for indbygget prøveudtagningsenhed. Kan fås med ekstra stort opsamlingsvolumen.

LÆS MERENeutraPrim udskillere

Filterfri koalescensudskiller med integreret sandfang/slamfang op til 9000 liter.

LÆS MERENeutraSpin udskillere

Filterfri koalescensudskiller med integreret sandfang/slamfang op til 9000 liter.

LÆS MERENeutraPro udskillere

Kombinationsudskiller med integreret sandfand og en olie/benzinudskiller i klasse II, samt forudskiller og en koalescensudskiller i klasse I.Teknisk White Paper

Med fokus på overvågnings- og alarmudstyr beskriver dette tekniske whitepaper de tekniske retningsliner for planlægning, installation og drift af et olie-/benzinudskilleranlæg.

DOWNLOAD
Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på