Renseanlæg til genbrug af gråt spildevand

Vand fra brusebad, karbad og håndvaske kan renses i et RegaSave genanvendelsesanlæg.Gråt spildevand er det brugte vand fra brusebad, karbad og håndvaske. Ved at rense det grå spildevand i et RegaSave genanvendelsesanlæg kan vandet genbruges til toiletskyld, vaskemaskiner, havevanding eller vaskevand til bilen, huset m.v.

Rensningen sker ved hjælp af trykluft, der produceres i en lydisoleret styringsenhed. Selve renseprocessen foregår uden tilsætning af klor eller brug af UV-filter. Efter behandling er vandet klart og lugtfrit og kan genanvendes.Funktion

Anlægget filtrerer og renser i en tretrins proces

 1. Mekanisk rensning: Mekanisk forrensning i grofilter. Alt snavs større end 0,8 mm bliver tilbageholdt. Et overløb sikrer selvrensning af filteret, og sørger for at det tilbageholdte snavs skylles i afløbet.

 2. Biologisk rensning med aktivt slam: Som i større renseanlæg sørger en beluftningsenhed med aktivt slam for at organiske stoffer som olier, sæber, shampoo, kropsplejeprodukter m.v. forbruges.

 3. Fysisk rensning: Til sidst sørger rensning i et membranfilter for, at ingen patogener får lov at komme med videre, idet porerne i filteret er mindre end størrelsen af bakterierne, pollen, mikorganismer m.v.
Anvendelse

Genanvendelse af gråt spildevand kan med stor fordel ske i et- og flerefamiliehuse, men også i f.eks. sports- og svømmehaller, campingpladser og andre ferieanlæg. I industrien kan vand fra bad og håndvaske genbruges i toiletter eller som procesvand. Generelt opnås den bedste økonomi i større byggerier, hvor genanvendelse af gråt spildevand og regnvand kombineres.

RegaSave renseanlæg / genanvendelsesanlæg består af

 • Armeret betonbeholder afsluttet med kegle
 • Gennemføringer til forsyningsledninger
 • Dæksel Klasse A 15 kN til gangtrafik. Mulighed for Klasse B og D til tungere trafik
 • Grovfilter til mekanisk rensning
 • Ventilationsteknologi for biologisk rensning
 • Membranfilter til fysisk rensning og hygiejnisering
 • Pumpeteknologi til retursending af vandet

Teknisk udstyr udenfor beholderen

 • Kompressor
 • Drikkevandsspædesystem
 • Styrings- og kontrolteknik i EPP-kabinet


Fordele

 • Beholder udført i armeret kvalitetsbeton iht. DIN 4034-2
 • Rensningskapacitet fra 600 -13.500 liter
 • Installation ved nedgavning - væsentlig billigere end ved indendørsmontage
 • Den sikre membranteknologi garanterer at kim og sygdomsfremmende stoffer frafiltreres


Har du nogle spørgsmål omkring renseanlæg til genanvendelse af gråt spildevand, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 6261 7615 eller info@inja.dk.
DOWNLOAD

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja Miljøteknik på
Tilbage