Håndtering af regn- og spildevand

Løsninger der genanvender regnvand og "det grå spildevand"Inja Miljøteknik har, gennem mere end 30 år, specialiseret sig i regn- og spildevandsteknik. Vi rådgiver omkring og leverer regnvandstanke til opsamling af regnvand til genanvendelse, opsamlingsbassiner til forsinkelse af regnvand ved store regnskyl og til spildevandsopsamling for videre rensning.

Genanvendelse af regnvand er fordelagtigt for både miljøet og økonomien, da effektiv anvendelse af regnvand sparer på grundvandsressourcen og omkostningerne forbundet med udnyttelsen heraf.

Både hvad angår indvinding, men også rensning og transport af grundvandet, ligesom Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) sparer kloak og renseanlæg for behandling af de genanvendte nedbørsmængder. Det genanvendte vand kan også aflæses på husejerens drikkevandsforbrug og dermed driftsøkonomien.

Vi tilbyder løsninger til de store offentlige regn- og spildevandsprojekter - og løsninger der genanvender regnvand og "det grå spildevand" i boligforeninger og hos den enkelte grund- og boligejer.


Har du nogle spørgsmål omkring regn- og spildevandsteknik samt håndteringen af regnvand, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 6261 7615 eller info@inja.dk.
Regn- og spildevandstanke

Betontanke/elementer til regnvand, spildevand- og slam samt kloakrør.Renseanlæg til gråt spildevand

RegaSave genanvendelsesanlæg til gråt spildevand fra husholdningen.

LÆS MERESubstratfilter

Anvendes på trafikarealer med tungmetaller og i forbindelse med rensning af tagvand

LÆS MERE
Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik påTilbage