Substratfilter - ViaPlus

Til rensning af spildevand der indeholder tungmetaller og mineralske kulbrinterMall Umweltsystemes substratfilter ViaPlus er udviklet specielt til afvanding af trafik- og tagarealer med forurenet spildevand. Som supplement til eksisterende produkter som f.eks. sedimentationsanlæg, virker substratfiltre specielt effektivt, når spildevandet indeholder tungmetaller og mineralske kulbrinter.


Substratfilter - Mall ViaPlus til rensning af trafik- og tagarealer

Funktion

ViaPlus er designet med en patenteret 3-trins hydraulisk funktion.

Med den patenterede konstruktion opstår, afhængigt af vandtilførslen, varierende hydrauliske forhold i ViaPlus substratfiltret.

 • Ved meget lav vandtilførsel virker svanehalsen i udløbet som en sikring mod tilstopning. Vandspejlet stiger op til det øverste forgreningsrør, således at hele filtret selv ved lav vandtilførsel altid er under vand.
 • ​​​​​​​Ved stigende vandtilførsel stiger vandet langsomt ind i forgreningsrøret.
 • Ved maksimal vandtilførsel hvor faldrøret er fuldstændigt fyldt, dannes et sug, som suger den maksimale vandmængde gennem filtret.
Fordele

 • Forbehandling med Hydrocyklon
 • Slamlager til sedimenterede stoffer
 • Sikker og gennemtestet fjernelse af tungmetaller, filtrerbare stoffer og mineralske kulbrinter
 • Lang levetid for filteret på grund af varierende vandspejl (ca. 4 år)
 • Øget hydraulisk kapacitet p.g.a. det patenterede afløbssystem (7,5 l/s)
 • ​Let tilgængeligt slamrum

Anvendelse

Substratfilteret kan anvendes overalt, hvor afvanding fra trafikarealer udledes til vandløb, og hvor der er juridiske krav til spildevandets egenskaber. Dette er altid tilfældet ved udledning:

 • Direkte til grundvandet
 • I vandvindingsområder
 • I vandløb med værdifulde fiskebestande
 • I vandløb med beskyttelsesværdige artsbestande


​ViaPlus substratfilteret vil også kunne anvendes i forbindelse med rensning af tagvand fra kobber- og zinktage, idet filterenheden består af negativ ladet granulat, som adsorberer metallerne. Ved større tagflader end 500 m2 kan flere filtre kobles parallelt. Der kan eventuelt etableres et sparebassin inden filteret og sættes en afløbsbremse, således at tilløbsflowet ikke overstiger 7,5 l/s.


Har du nogle spørgsmål omkring ViaPlus substratfiltre, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 6261 7615 eller info@inja.dk.
VIDEO

DOWNLOAD
Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på