Bypass udskillere (omløb)

Udskillere med omløb til afledning af store mængder regnvand med olieOlie- og benzinudskiller med by-pass (omløb) anvendes ved afledning af store mængder regnvand indeholdende oliespild.

Erfaringsmæssigt skylles pladsen ren ved det såkaldte ”first flush”, hvor det sjældent regner særligt kraftigt. Det er også den første del af regnmængden, der indeholder den største mængde olie – derfor kan det ofte godkendes, at kun 10 % af den dimensionsgivende regnmængde strømmer igennem udskilleren, for at blive renset.  Regner det kraftigere end 10 % af den dimensionsgivende regn, ledes vandet ubehandlet uden om udskilleren, igennem bypasskanalen og direkte til kloak eller recipient.

På grund af den indbyggede overløbskant, tvinges de første 10 % gennem udskilleren. Når der tilløber mere regnvand, vil det løbe over overløbskanten og direkte videre til udløb. Hvis der skulle forekomme opstuvning, vil den opsamlede olie forblive i udskilleren.

Udskiller til regnvand på store områder

Regnvand fra store pladser ledes ofte til recipient, hvilket stiller krav til, at der anvendes en koalescensudskiller (klasse 1). Her anbefaler vi NeutraPass udskilleren fra Mall, som er udstyret med et koalescensfilter, der samler de små oliedråber, så de kan stige til toppen af udskilleren. Ligeledes er NeutraPass udstyret med et stort integreret sandfang, som kan aftage sand fra meget store arealer. NeutraPass fås med en hydraulisk kapacitet på op til 180 l/s og kan rense som klasse 1 op til 20 l/s.

Ved store vandmængder på over 180 l/s har vi mulighed for at lave specielle løsninger, hvor der laves et omløb på pladsen og sættes en stor udskiller. For yderligere information om specialløsninger, kan du kontakte vores tekniske rådgivere på +45 6261 7615 eller info@inja.dk.

Ledes udløbet til en kloak, har vi mulighed for at levere en udskiller med omløb til klasse 2, kaldet NeutraPlus-bypass, som er udstyret med et lille integreret sandfang, hvilket kræver, at der placeres et sandfang foran udskilleren. NeutraPlus-bypass fås med en hydraulisk kapacitet op til 300 l/s og kan rense som klasse 2 op til 30 l/s.

Kontakt vores tekniske konsulenter på +45 6261 7615 eller info@inja.dk, hvis du har brug for rådgivning og dimensionering i forbindelse med valg af udskillerteknik.
NeutraPass bypass udskillere

NeutraPass koalescensudskiller klasse 1 med indbygget overløb og et stort integreret sandfang op til 8300 liter.

LÆS MERE


NeutraPlus bypass udskillere

NeutraPlus - bypass er en klasse 2 olie- og benzinudskiller til afledning af regnvand på P-pladser o.lign.Teknisk White Paper

Med fokus på alarm- og overvågningsudstyr beskriver dette tekniske whitepaper de tekniske retningsliner for planlægning, installation og drift af et olie-/benzinudskilleranlæg.

LÆS MERE


Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på