Udskillerteknik - sandfang fra Inja miljøteknik


NeutraCom koalescensudskiller

Klasse 1 med integreret sandfang og mulighed for indbygget prøveudtagning og nominel kapacitet fra 3 l/s til 20 l/sNeutraCom er en koalescensudskiller, der er udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281. Beholderen har en godstykkelse på 120 mm og er armeret med maskinsvejst armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Betonbeholderen kan klare tungt jordtryk og trafikbelastning i klasse D (40 ton). Den store holdbarhed betyder, at der ikke skal placeres aflastningsplade ved overkørsel. Ligeledes kan tømningsbilen komme helt tæt på udskilleren uden risiko for sammenbrud - heller ikke når udskilleren er helt tom.

NeutraCom koalescensudskilleren er normalt opdriftsikret i sig selv p.g.a. dens tunge egenvægt, der betyder, at yderligere forankring er unødvendig. Ved ekstra høj grundvandsstand (GVS) kan tilbydes ekstra opdriftssikring i form af "stivere" til omstøbning eller udragende bund.


NeutraCom koleascensudskiller fra Mall - Inja Miljøteknik

Funktion

NeutraCom koalescensudskiller er en klasse 1 udskiller, med integreret sandfang/slamfang op til 5000 liter og med mulighed for indbygget prøveudtagningsenhed. Skal NeutraCom anvendes på tankpladser, leveres den også i en specialmodel med 1000 liter olieopsamlingskapacitet. Den kompakte koalescensudskiller er meget velegnet ved trange pladsforhold.

NeutraCom er udstyret med automatisk flydelukke på udløbssiden, som automatisk spærrer for udløb, når den maksimale mængde olie er nået i udskilleren. Flydelukket er indbygget i et beskyttelsesrør, som styrer og beskytter flydelukket. Alle komponenter er fremstillet i rustfrit stål.

NeutraCom er desuden udstyret med et rundt koalescensfilter, som optimerer udskilningseffekten ved at samle de små oliedråber, så de får nok opdrift til at overvinde overfladespændingen og stige til toppen af udskilleren. Der er nem adgang til filteret, så det hurtigt kan udtages og rengøres. Indvendig er beholderen overfladebehandlet, så den er olie/benzinbestandig.Brugen af sæber

I forbindelse med brugen af sæber ved vaskepladser og lignende, hvor der skal være en koalescensudskiller, er det vigtigt, at der ikke benyttes koldaffedtningsmidler (Petroliumsbaserede sæber), da der så vil opnås en varig emulsion af olien. Derved kan olien ikke udskilles. Vi anbefaler, at der bruges sæber med en ”spaltningstid” på under 5 minutter. Sæber med scoren ”1” under Olie Sep. i ”Keminøglen” opfylder disse krav.

Keminøglen er et webbaseret opslagsværk, der beskriver og værdisætter kemiske produkters sundheds- og miljøprofil. Keminøglen benytter et scoresystem fra 1 - 5, der er opbygget efter en model fra UMIP, Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter, som er udviklet under projektledelse af IPU, Institut for Produktudvikling. Keminøglens scoresystem gør det muligt at sammenligne produkter, så der kan vælges produkt under hensyntagen til sundhed og miljø. Keminøglen anviser desuden om andre miljømæssige parametre. Du kan finde keminøglen, og scoren på de sæber du benytter, her.


Anvendelse

En koalescensudskiller anvendes på steder hvor der stilles store krav til rengøringen af spildevandet. Det er tilfældet, når spildevandet ledes direkte til recipient eller i tilfælde hvor der er tale om mekanisk emulgerede olier, som følge af brug af højtryksrensning og sæber. Dette sker ofte ved vaskepladser, P-arealer, skrot- og genbrugspladser, lufthavne og havneområder.

Har du nogle spørgsmål omkring NeutraCom koalescensudskilleren, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 6261 7615 eller info@inja.dk.
DOWNLOAD

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på