Udskillerteknik - sandfang fra Inja miljøteknik


NeutraPrim filterfri koalescensudskiller

Klasse 1 udskiller i beton med integreret sandfang og med kapacitet fra 3 l/s til 30 l/sI en NeutraPrim koalescensudskiller er beholderen overfladebehandlet på indersiden, så den er olie/benzinbestandig, og alle indbygningskomponenter er fremstillet i rustfrit stål. NeutraPrim koalescensudskilleren er udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281. Beholderen har en godstykkelse på 120 mm og er armeret med maskinsvejst armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Betonbeholderen kan klare tungt jordtryk og en trafikbelastning i klasse D (40 ton). Disse egenskaber betyder, at det ikke er nødvendigt at placere aflastningsplader ved overkørsel. Ligeledes kan tømningsbilen komme helt tæt på udskilleren uden risiko for sammenbrud - heller ikke når udskilleren er helt tom.

NeutraPrim koalescensudskilleren er umiddelbart opdriftsikret i sig selv, p.g.a. dens store egenvægt, så yderligere forankring er unødvendigt. I installationsscenarier med ekstra høj grundvandsstand (GVS) tilbyder vi opdriftsikring i form af "strittere" til omstøbning eller udragende bund.


NeutraSpin olieudskillere fra Mall - Inja Miljøteknik

Funktion

NeutraPrim har en nominel kapacitet fra 3 l/s til 30 l/s.

NeutraPrim filterfri koalescensudskiller, klasse 1, er med integreret sandfang/slamfang op til 9000 liter, som tilpasses den dimensionsgivende vandstrøm, og er ligeledes udstyret med et flydelukke på indløbssiden, som automatisk spærrer for indløb, når den maksimale mængde olie er nået i udskilleren.

Den patenterede filterfrie hydrodynamiske koalescensindretning fungerer ved, at tilløbsordningen leder det olieholdige spildevand gennem to vandrette hulplader. Dette får de emulgerede oliepartikler til at samles til større enheder, som dermed er i stand til at stige op til overfladen, hvor de opsamles.
Brugen af sæber

I forbindelse med brugen af sæber ved vaskepladser og lignende, hvor der skal være en koalescensudskiller, er det vigtigt, at der ikke benyttes koldaffedtningsmidler (Petroliumsbaserede sæber), da der så vil opnås en varig emulsion af olien. Derved kan olien ikke udskilles. Vi anbefaler, at der bruges sæber med en ”spaltningstid” på under 5 minutter. Sæber med scoren ”1” under Olie Sep. i ”Keminøglen” opfylder disse krav.

Keminøglen er et webbaseret opslagsværk, der beskriver og værdisætter kemiske produkters sundheds- og miljøprofil. Keminøglen benytter et scoresystem fra 1 - 5, der er opbygget efter en model fra UMIP, Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter, som er udviklet under projektledelse af IPU, Institut for Produktudvikling. Keminøglens scoresystem gør det muligt at sammenligne produkter, så der kan vælges produkt under hensyntagen til sundhed og miljø. Keminøglen anviser desuden om andre miljømæssige parametre. Du kan finde keminøglen, og scoren på de sæber du benytter, her.

​​​​​​​Anvendelse

Udskilleren anvendes primært på steder med stor smuds- og olie/benzinbelastning, som f.eks. ved påfyldningssteder, brand- og falckstationer samt vaskepladser for entreprenørkøretøjer og landbrugsmaskiner.​
​​​​​​​

Har du nogle spørgsmål omkring NeutraSed OU sandfang, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 6261 7615 eller info@inja.dk.
DOWNLOAD

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på
Tilbage