Udskillerteknik - sandfang fra Inja miljøteknik


NeutraPro olie/benzin- og koalescensudskillere

Klasse 1+2  kombinationsudskillere i beton med mulighed for integreret prøveudtagning og med kapacitet fra 3 l/s til 30 l/sNeutraPro olie/benzin- og koalescensudskiller er en kombinationsudskiller i klasse 1 og 2 efter DIN 4281. Beholderen har en godstykkelse på 120 mm og er armeret med maskinsvejst armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Som standard kan udskilleren klare tung belastning i klasse D (40 ton). Indvendigt har betonbeholderen en olie/benzinbestandig overflade. Alle indbygningskomponenter er udført i rustfrit stål.

NeutraPro tilbyder en effektiv kombination af et sandfang/slamfang, en olie- og benzinudskiller, en koalescensudskiller og/eller en prøveudtagningsenhed i én og samme konstruktion, hvilket gør den pladsbesparende og omkostningseffektiv. Det indbyggede automatiske flydelukke og koalescensindsatsen er synlige ovenfra, så de let kan udtages i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse. Den overskuelige konstruktion og den lette adgang til de enkelte anlægskomponenter gør det muligt for enhver anlægsejer at udføre selvkontrol og servicere udskilleranlægget.

NeutraPro olie/benzin- og koalescensudskillere med en nominel kapacitet fra 6 l/s opfylder kravene til opsamlingskapaciteten for brændstof ved tankstationer og aftapningspladser.


NeutraPro olieudskillere fra Mall - Inja Miljøteknik

Funktion

NeutraPro olie/benzin- og koalescensudskillere er konstrueret med integreret sandfang/slamfang op til 6000 liter og med mulighed for indbygget prøveudtagningsenhed. Udskilleren har en nominel kapacitet fra 3 l/s til 30 l/s.  

NeutraPro er udstyret med automatisk flydelukke på udløbssiden, som automatisk spærrer for udløb, når den maksimale mængde olie er nået i udskilleren. Flydelukket er indbygget i et beskyttelsesrør, som styrer og beskytter flydelukket.

NeutraPro er desuden udstyret med et rundt koalescensfilter, som optimerer udskilningseffekten ved at samle de små oliedråber, så de får nok opdrift til at overvinde overfladespændingen og stige til toppen af udskilleren. Der er nem adgang til filtret, som kan udtages og rengøres.

Den overskuelige konstruktion og den lette adgang til de enkelte anlægskomponenter, gør det uden problemer muligt for enhveranlægsejer at udføre egenkontrol og servicere anlægget.

Det integrerede flydelukke og koalescensindsatsen er synlige ovenfra, så den let kan udtages i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse. Udgaven med integreret prøveudtagningsenhed er særdeles velegnet til eftermontage i eksisterende rørledninger, idet højdeforskellen mellem ind- og udløb kun er 20 mm.
Brugen af sæber

I forbindelse med brugen af sæber ved vaskepladser og lignende, hvor der skal være en koalescensudskiller, er det vigtigt, at der ikke benyttes koldaffedtningsmidler (Petroliumsbaserede sæber), da der så vil opnås en varig emulsion af olien. Derved kan olien ikke udskilles. Vi anbefaler, at der bruges sæber med en ”spaltningstid” på under 5 minutter. Sæber med scoren ”1” under Olie Sep. i ”Keminøglen” opfylder disse krav.

Keminøglen er et webbaseret opslagsværk, der beskriver og værdisætter kemiske produkters sundheds- og miljøprofil. Keminøglen benytter et scoresystem fra 1 - 5, der er opbygget efter en model fra UMIP, Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter, som er udviklet under projektledelse af IPU, Institut for Produktudvikling. Keminøglens scoresystem gør det muligt at sammenligne produkter, så der kan vælges produkt under hensyntagen til sundhed og miljø. Keminøglen anviser desuden om andre miljømæssige parametre. Du kan finde keminøglen, og scoren på de sæber du benytter, her.

Anvendelse

Kombinationsudskilleren er specielt anvendelig på lokationer, hvor der er stor belastning af olie og sand, som er tilfældet ved f.eks. vaskepladser, tankstationer, genbrugs- og skrotpladser.

Har du nogle spørgsmål omkring NeutraPro koalescensudskiller, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 6261 7615 eller info@inja.dk.
VIDEO

DOWNLOAD

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på