Udskillerteknik - sandfang fra Inja miljøteknik


NeutraSpin filterfri koalescensudskiller

Klasse 1 udskiller med integreret sandfang og kapacitet fra 3 l/s til 30 l/sNeutraSpin filterfri koalescensudskiller, klasse 1, er konstrueret med integreret sandfang/slamfang op til 9000 liter, som tilpasses den dimensionsgivende vandstrøm. Indvendig er beholderen overfladebehandlet, så den er olie/benzinbestandig og alle komponenter er fremstillet i rustfrit stål. NeutraSpin beholdere er udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281. Beholderen har en godstykkelse på 120 mm og er armeret med maskinsvejst armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid.

Betonbeholderen kan klare tungt  jordtryk og trafikbelastning i klasse D (40 ton), hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at placere en aflastningsplade ved overkørsel. Ligeledes kan tømningsbilen komme helt tæt på udskilleren uden risiko for sammenbrud - heller ikke når den er helt tømt. NeutraSpin koalescensudskilleren er umiddelbart opdriftsikret i sig selv, p.g.a. dens store egenvægt, så yderligere forankring er unødvendigt. Ved ekstra høj grundvandsstand (GVS) kan der tilbydes ekstra opdriftsikring i form af "strittere" til omstøbning eller udragende bund.


NeutraSpin olieudskillere fra Mall - inja Miljøteknik

Funktion

NeutraSpin er en filterfri klasse 1 udskiller med integreret sandfang op til 9000 liter og nominel kapacitet fra 3 l/s til 30 l/s.

NeutraSpin koalescensudskilleren er udstyret med en hydrodynamisk enhed ved indløbet, som ved stort tryk genererer små hvivler, der hjælper til med at samle og give opdrift til de små emulgerede oliedråber. De små oliedråber er normalt svære at udskille, da overfladespændingen er større end den almindelige opdrift på de små partikler.
Jo større vandmængde der ledes til udskilleren, jo bedre er den hydrodynamiske effekt. Ved meget små flowmængder bliver opholdstiden lang, hvilket giver en god traditionel virkning af udskilleren, fordi de emulgerede oliepartikler således har tid til at samle sig og stige til vejrs i vandsøjlen. Derved opnås en virkningsgrad på 99,8 %, ved alle flowmængder til udskilleren, inden for den godkendte nominelle kapacitet.

NeutraSpin koalescensudskilleren er forsynet med et flydelukke på udløbssiden, som automatisk spærrer for udløb, når den maksimale mængde olie er nået i udskilleren.

Brugen af sæber

I forbindelse med brugen af sæber ved vaskepladser og lignende, hvor der skal være en koalescensudskiller, er det vigtigt, at der ikke benyttes koldaffedtningsmidler (Petroliumsbaserede sæber), da der så vil opnås en varig emulsion af olien. Derved kan olien ikke udskilles. Vi anbefaler, at der bruges sæber med en ”spaltningstid” på under 5 minutter. Sæber med scoren ”1” under Olie Sep. i ”Keminøglen” opfylder disse krav.

Keminøglen er et webbaseret opslagsværk, der beskriver og værdisætter kemiske produkters sundheds- og miljøprofil. Keminøglen benytter et scoresystem fra 1 - 5, der er opbygget efter en model fra UMIP, Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter, som er udviklet under projektledelse af IPU, Institut for Produktudvikling. Keminøglens scoresystem gør det muligt at sammenligne produkter, så der kan vælges produkt under hensyntagen til sundhed og miljø. Keminøglen anviser desuden om andre miljømæssige parametre. Du kan finde keminøglen, og scoren på de sæber du benytter, her.

​​​​​​​Anvendelse

Udskilleren anvendes primært på steder, hvor belastningen fra olie og sand er stor, som f.eks. ved vaskepladser  o.lign., og hvor belastningen på koalescenfiltret ellers er for stort. NeutraSpin vælges også når der ønskes en koalescensudskiller uden det almindelige vedligehold af koalescensfiltret, hvilket vil spare tid og ressourcer i den fremtidige vedligehold.


Har du nogle spørgsmål omkring NeutraSpin koalescensudskilleren, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 6261 7615 eller info@inja.dk.Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på
Tilbage