ESL Lameludskillere

ESL Lameludskillere er udviklet til at håndtere regnvand fra større befæstede arealerLameludskillerne er konstrueret til at håndtere overfladevand fra veje og andre befæstede arealer under regnskyl. Lamellerne i udskilleren sikrer en rolig strømningshastighed gennem udskilleren, hvorved oliedråberne får tid til at samle sig langs lamelpladerne til større dråber, som vil stige til vandoverfladen, hvor det opsamles. Større og tungere partikler som slam og sand vil følge lamellerne mod bunden af udskilleren.


I udskilleren renses 10 % af den hydrauliske kapacitet til klasse I. Udskillerne kan i nogle tilfælde leveres med integreret sandfang som ESL-H modellen, hvor dybden under lamellerne øges. Denne løsning kan bruges ved steder med trænge pladsforhold.

Lameludskillerne ESL-Z har alle et mindre sandfang, hvorfor der altid skal etableres et større sandfang OS foran udskilleren - sandfanget skal som minimum være NS x 100.

Alle lameludskillere kan som standard klare tung belastning (40 ton) og kan leveres med støbejernsdæksler til tung trafiklast.En gennemtestet lameludskiller med en række mærkninger og certificeringer

ESL-Z-Lameludskillere er testet for nominelle og maksimale strømninger og resultaterne af prøvningerne er blevet godkendt af det polske Bygningsforskningsinstitut som har udstedt den nationale tekniske vurdering ITB-KOT-2017/0212 udgave 1.

ESL-Z Lameludskillere repræsenterer klasse I (i henhold til EN 858), den har også opnået CE-mærke, der tillader anvendelse i alle EU-lande. Brøndgodset er udført iht EN1917 og de polske Nationale godkendelsesnstitutter: ITB, IBDiM og IK. Udskilleren opfylder kravene i EN858-1.


DOWNLOAD
Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på