NeutraPlus olie- og benzinudskiller

Klasse 2 udskiller i helstøbt beton med kapacitet fra 3 l/s til 40 l/sNeutraPlus olie- og benzinudskillere er udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281. Beholdere større end Ø 800 mm har en godstykkelse på 120 mm og er armeret med maskinsvejst armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Alle indbygningskomponenter er udført i kraftigt rustfrit stål.

Udskillerens betonbeholder er normalt opdriftsikret i sig selv pga. dens tunge egenvægt, hvilket gør yderligere forankring unødvendigt. Ved placeringer med ekstra høj grundvandsstand (GVS) kan vi tilbyde ekstra opdriftssikring i form af "stivere" til omstøbning eller udragende bund.

Beholderen klarer tillige tungt jordtryk og trafikbelastning i klasse D (40 ton), således at den kan overkøres uden aflastningsplade, og tømningsbilen kan komme helt tæt på udskilleren uden risiko for sammenbrud - heller ikke hvis den tømmes helt.Funktion

Udskilleren er forsynet med et automatisk flydelukke, som lukker for afløbet, når opsamlingsvolumen er nået, så udslip undgås. Flydelukket er indbygget i et beskyttelsesrør, som styrer og beskytter flydelukket.NeutraPlus klasse 2 olie- og benzinudskilleren kan fås med en nominel kapacitet fra 3-40 l/s. NeutraPlus udskillere anvendes som en del af et udskilleranlæg med foranliggende sandfang og evt. prøveudtagningsbrønd. De udskilte letflydende væsker (olier) kan fjernes uafhængig af slamlageret.

Anvendelse

NeutraPlus olie- og benzinudskillere anvendes typisk ved autoværksteder, mindre p-arealer og øvrige steder, hvor der kan forekomme oliespild.

Har du nogle spørgsmål omkring NeutraPlus olie- og benzinudskiller, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 6261 7615 eller info@inja.dk.
DOWNLOAD

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på