NeutraCheck  prøveudtagningsbrønd

NeutraCheck prøveudtagningsbrønd i beton til alle typer udskillereDer kræves prøveudtagningsbrønd efter olieudskillere, benzinudskillere og fedtudskillere, hvor der forekommer stor spildevandsudledning. En prøveudtagningsbrønd etableres efter afløbet fra udskilleren, således at der kan udtages prøver.

NeutraCheck prøveudtagningsbrønd Ø1000 er udført i armeret beton af meget høj kvalitet. Betonbeholderen har en godstykkelse på 120 mm. NeutraCheck kan som standard klare jordtryk og trafikbelastning i klasse D (40 ton), og passer til rørstørrelser på mellem Ø 160 - Ø400 mm. NeutraCheck prøveudtagningsbrønden har en afløbsrende og banket i bunden, hvor det er muligt at udtage en repræsentativ prøve, fra en frit faldende stråle (16 cm).


NeutraPass Bypass udskillere fra Mall - Inja Miljøteknik

Funktion

NeutraCheck prøveudtagningsbrønd til udtagning af spildevandsprøve, typisk ved spildevandsudledning fra industrivirksomheder og ved såvel olieudskilleranlæg som fedtudskilleranlæg. Brønden kan endvidere anvendes som inspektionsbrønd.

Anvendelse

NeutraCheck anvendes som en del af et udskilleranlæg og placeres efter olie-, benzin- eller fedtudskilleren.


Har du nogle spørgsmål omkring NeutraCheck prøveudtagningsbrønden, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 6261 7615 eller info@inja.dk.
DOWNLOAD

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på