Prøveudtagningsbrønde

Prøveudtagningsbrønde placeres efter olieudskillere, benzinudskillere og fedtudskillere.Prøveudtagningsbrønde etableres efter afløbet fra olie-, benzin-, koalescenudskillere og fedtudskillere, således at der kan udtages prøver af det udledte, rensede spildevand, for kontrol af rensegraden. Normalt er prøveudtagningsbrønden placeret efter udskilleren, men den kan også være en integreret del af udskilleren. Der skal sættes en prøveudtagningsbrønd ”Hvis miljømyndigheden forlanger det”. Det er derfor ikke altid, at der sættes en prøveudtagningsbrønd.

En prøveudtagningsbrønd skal sættes således, at tilløbet ligger 15-20 cm højere end afløbet, og det skal være muligt at udtage en øjebliksprøve i en frit faldende vandstråle inden spildevandet ledes videre til recipient eller kloak.

Inja Miljøteknik kan levere prøveudtagningsbrønde som en separat enhed i plast eller beton. Ligeledes har vi olie- og benzinudskilleren NeutraSub og koalescensudskilleren NeutraCom, med integreret prøveudtagningsenhed.


Har du nogle spørgsmål omkring prøveudtagningsbrønde, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 6261 7615 eller info@inja.dk.
NeutraCheck betonbrønd

NeutraCheck prøveudtagningsbrønd i beton til alle typer udskillere.

LÆS MERE​​​​​​​


PP prøveudtagningsbrønd

Kan anvendes såvel til olieudskillere som til fedtudskilleranlæg.LÆS MERE​​​​​​​


Teknisk White Paper

Med fokus på alarm- og overvågningsudstyr beskriver dette tekniske whitepaper de tekniske retningsliner for planlægning, installation og drift af et olie-/benzinudskilleranlæg.

LÆS MERE​​​​​​​
Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på