Viased Sedimentationsudskiller / Olieudskiller

Med et ViaSed anlæg kan regnvand nemt og effektivt behandles mekaniskEn ViaSed sedimentationsudskiller/olieudskiller giver effektiv mekanisk rensning og  udskilning af overfladevandet fra tage, veje og befæstede arealer. ViaSed udskilleren udskiller de ofte betydelige mængder forurenet vand med partikler, tungmetaller og olier, inden regnvandet og overfladevandet kan ledes til regnvandsmagasiner eller recipient.

Med et ViaSed sedimentationsanlæg kan regnvand behandles mekanisk.

Den runde armerede betontank har på indløbssiden en vinklet skærmindløbsplade, der sammen med det centrale dykkede udløbsrør tvinger vandet til en cirkulær strømning.

Således understøtter centrifugalkraften sedimentationen og sikrer en hurtigere adskillelse af sedimenter og flydestoffer. Ved øget flow øges centrifugalkraften og dermed sikres  optimal virkningsgrad selv ved ekstrem regn.


ViaSed Sedimentationsudskiller


Fordele ved en ViaSed sedimentationsudskiller

 • Ingen bevægelige dele
 • Sikker fjernelse af bundfældelige stoffer
 • ViaSed Rund fås op til volumenstrøm Qr <123 l/s
 • ViaSed Lang fås op til volumenstrøm Qr <620 l/s
 • Stor slam- og flydestofvolumen
 • Mulighed for flere tilløbsrør
 • Let tilgængelig slamrum
 • Let at tømme og vedligeholdeViaSed - en del af en større regnvandsløsning

Udskillerne kan også benyttes i større løsninger til håndtering af regnvand, hvor de er ideelle sammen med regnvandsmagasiner, som f.eks. I-MAG og S-MAG, hvor vandet fra tage, omliggende veje og befæstede arealer sikres en mekanisk rensning af overfladevandet.

ViaSed sedimentationsudskillere kan også med fordel placeres ved regnvandsudløb til havne, åløb og andre recipienter.


  


  


  Har du brug for rådgivning?
  Giv os et kald eller skriv til Inja miljøteknik på